YALNIZMIŞ

Yalnızmış

bir tozlu tabakası vardı…
yarım kalmış
içinde,buruk mazi
çoktan alev almış.

kahvenin,en ücra yerine
gelip otururdu
sanırsın,dünyanın dibine
çakılıp kalmış.

bir yırtık ceket,
yarım düğme,
dudağında sukunet
şaha kalkmış.

sakal,yüzüne maske
örmüş…yıllar yılı
bir baş, kasket içinde
her yeri beyaz sarmış.

hazindir ki… her çekişte,
inler…sigarada duman.
titrer; bakış, gözünde
bir yere, takılıp kalmış

yıkılıverdi oracıkta
kalabalığa,boylu boyunca
gözleri duvara varınca
yüzünü,bir tebessüm almış…

ÖNDER ÖZKARAN 03,05,2013

Bir cevap yazın

KAPAT