UKALA

UKALA

sen kendini ne sandın
satarlar seni bit pazarında
yalan yanlış tartılırsın
bir cahilin okkasında

kabarırsın hindi gibi
kaşınırsın bitli gibi
dikilirsin pinti gibi
bir dolmuşun durağında

heybeni atar gidersin
sapı samanı saçar gidersin
acur geldin,hıyar gidersin
bir köylünün bostanında

yemeğe katsam kokutursun
toprağa eksem kurutursun
aç kene gibi tutunursun
bir keltoşun arkasında

zorlama inemem senden aşağı
ukalalık diz boyu,belden aşağı
ağzına yular,sırtına kaşağı
bir şairin tımarında!

Önder Özkaran

Bir cevap yazın

KAPAT