ŞİİR & ŞAİR

ŞİİR & ŞAİR

 

 

Necip Fazıl: “Bizce şiir, mutlak hakikati arama işidir. Eşya ve hadiselerin, bütün mantık yasaklarına rağmen en mahrem, en mahcup, en nazik ve en hassas nahiyesini tutarak ve nispetlerini bularak mutlak hakikati arama işi…”

devamı için tıklayınız

Pastoral Şiir Nedir?

 

 

Pastoral Şiir:

Çoban ve kır hayatını, tabiat güzelliklerini göstermek ve içimizde bunlara karşı bir ilgi, sevgi ve özlem uyandırmak maksadıyla yazılan şiirlerdir.
devamı için tıklayınız


Mesnevi Şiir Nedir?

 

 

Mesnevi Şiir:

Özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir.

devamı için tıklayınız

Dramatik Şiir Nedir?

 

 

Dramatik Şiir:

Acıklı ya da korkunç bir olayı konu alır. Konuyu okuyucunun gözünde canlandırabilen, harekete dönüşebilen bir şiir türüdür.

devamı için tıklayınız..

Didaktik Şiir Nedir?

 

 

Didaktik Şiir:

Didaktik (öğretici) şiir, belli bir düşünceyi aşılamak veya belli bir konuda öğüt, bilgi vermek,..

devamı için tıklayınız

Lirik Şiir Nedir?

 

 

Lirik Şiir Nedir:

Lirik şiir, duyguların coşkun bir dille anlatıldığı edebiyat eserlerinin genel adıdır.

devamı için tıklayınız

Epik Şiir Nedir?

 

 

 

Epik Şiir:

Epik şiir, kahramanlık, yurt sevgisi gibi liriklik bildiren şiirdir.

devamı için tıklayınız

Somut Şiir Nedir?

 

 

Somut Şiir:

Her türlü tipografik gösterenin sayfa boşluğu üzerinde hiçbir biçimsel kural olmadan düzenlenmesiyle oluşan şiir türüdür.

devamı için tıklayınız

Deneysel Şiir Nedir?

 

 

Deneysel Şiir:

Deneysel edebiyatın bir kolu olan deneysel şiir, şairin daha önceki tarzından çok farklı kelime deneyleri üzerine kurduğu şiirdir.

devamı için tıklayınız

Senfonik Şiir Nedir?

 

 

Senfonik Şiir:

Senfonik şiir, müzikte bir konu, olay ya da şiirsel içerikli metinden kaynaklanan ve bu temel üzerine yazılmış orkestral bir formudur.

devamı için tıklayınız

Satirik Şiir Nedir?

 

 

Satirik Şiir:

Satirik şiir eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay veya durum iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir.

devamı için tıklayınız

ÜNLÜ ŞAİRLERİMİZ

N.FAZIL KISAKÜREK
NECİP FAZIL KISAKÜREK

 

Ne hasta bekler sabahı,
Ne taze ölüyü mezar.
Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar.

Nazim Hikmet
NAZIM HİKMET RAN

 

Ben
senden önce ölmek isterim.
Gidenin arkasından gelen
gideni bulacak mi zannediyorsun?
Ben zannetmiyorum bunu.

Cemal Süreya
CEMAL SÜREYA

 

 

“Sizin hiç babanız öldü mü?

Benim bir kere öldü kör oldum

Yıkadılar aldılar götürdüler

 

 

Yahya Kemal Beyatlı
YAHYA KEMAL BEYATLI

 

Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. 

ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN
ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN

 

Ben acılar denizinde boğulmuşum
İşitmem vapur düdüklerini, martı çığlıklarını
Dalgalar her gün bir başka kıyıya atar beni
Duyarım yosunların benim için ağladıklarını

Tevfik Fikret
TEVFİK FİKRET

 

Birlikte açılmış iki zambak gibi hem-ser,
Birlikte geçirdik büyüt eyyâm-ı şebâbı;
Birlikte ne yaptıksa şu insanlığa benzer;
Birlikte ne gördükse mukassî ve münevver…

Sait Faik Abasıyanık
SAİT FAİK ABASIYANIK

 

Adımım düşünüyor… Anlatılmaz ki sözle;
Bin bir ateşten dilli yangınken sönüyorum…
Bir harabe yüzüyle, balmumundan bir gözle,
Sararmış caddelerden evime dönüyorum.

Orhan Seyfi Orhon
ORHAN SEYFİ ORHON

 

Hani, o bırakıp giderken seni 
Bu öksüz tavrını takmayacaktın? 
Alnına koyarken vedâ busemi, 
Yüzüme bu türlü bakmayacaktın? 

Namık Kemal
NAMIK KEMAL

 

Sıdk ile terledim her emeli her hevesi
Kıralım hail ise azmimize ten kafesi
İnledikçe eleminden vatanın her nefesi
Gelin imdada diyor bak budur Allah sesi

Mehmet Akif Ersoy
MEHMET AKİF ERSOY

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Cenap Şehabettin
CENAP ŞAHABETTİN

Sesin işler gibi bir şuh kanat gamlarıma
Seni dinlerken olur kalbim uçan kuşlara eş,
Gün batarken sanırım gölgeni bir başka güneş;
Sarışınlık getirir gözlerin akşamlarıma.